fucohanoi.vn
Hotline: 0914.210.515
Hotlinne: 0914.210.515
 • Tư vấn bán hàng
 • Hotline 1Hotline 10914.210.515
 • Hotline 2Hotline 20967.217.111
 • Phòng bán hàngPhòng bán hàng(024)6284.0699
 • Kế toánKế toán0986.872.218
 • Kinh doanh công trìnhKinh doanh công trình0967.802.111
 • Kỹ thuậtKỹ thuật0967.797.515

Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh

Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại  Hà Tĩnh

Cửa cuốn Mắt Võng tại  Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại  Hà Tĩnh, Cửa cuốn song ngang, mắt võng tại Hà Tĩnh, Báo giá cửa cuốn mắt lưới, Báo giá cửa cuốn lưới, cửa cuốn mắt võng

Cửa cuốn mắt võng sơn tĩnh điện phi 12.7

Cửa cuốn mắt võng  Đơn giá
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 12.7mm, mầu sắc tùy chọn( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy Sơn tĩnh điện 1.200.000/m2
Cửa cuốn mắt võng INOX 304 dày 1.1ly, ống Ø 12.7mm ( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy Màu trắng INOX 1.900.000/m2

- Thân cửa ống phi Ø 12.7, độ dầy 1.1mm, 1.3mm, 
- Cửa thoáng toàn bộ nan đáy bằng hộp 25x50 hoặc 30x60 
- Cửa kín dưới nan đáy bằng V4, V5, V6
- Lá kín dầy 1mm đến 1.6mm tùy kích thước của cửa

- Ray cửa bản 7cm dầy 1mm và bản 10cm dầy 1.6mm
- Trục 114, 141, 168, 219

 

Cửa cuốn mắt võng INOX 304 ống phi 12.7

Thân cửa ống Ø 12.7, dầy 1.1mm, chất liệu  INOX 304. Cửa thoáng toàn bộ nan đáy bằng hộp 25x50 hoặc 30x60, cửa kín dưới nan đáy bằng V4 hoặc V5
- Thân cửa ống phi Ø 12.7, độ dầy 1.1mm
- Cửa thoáng toàn bộ nan đáy bằng hộp 25x50 hoặc 30x60 
- Cửa kín dưới nan đáy bằng V4, V5, V6
- Lá kín dầy 0.8mm, 1mm đến 1.6mm tùy kích thước của cửa

- Ray cửa bản 7cm dầy 1mm và bản 10cm dầy 1.2mm
- Trục 114, 141, 168, 219
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh

Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh

Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
Thành phố Hà Tĩnh
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Thị xã Hồng Lĩnh
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Hương Sơn
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Đức Thọ
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Vũ Quang
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Nghi Xuân
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Can Lộc
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Hương Khê
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Thạch Hà
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Cẩm Xuyên
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Kỳ Anh
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Huyện Lộc Hà
Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Hà Tĩnh của Fuco  và tại
 Thị xã Kỳ Anh
Bài viết khác